Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Wybór dostawców

Proces wyboru dostawcyWybór dostawców i sposób oceny Analytical Hierarchy Process użyciem (AHP)
 
Dostawca
wybór
  musi być
systematycznie
uważane
z decydentami
perspektywy.
organizacja
  jest stara
aby wybrać najlepszy
dostawca
z zestawu trzech
dostawców.
firma
użyje AHP do
zdecydować, które
  jeden do wyboru
.

 

 Izbor dobavljača Analityczny
Hierarchia
Process (AHP)
jest bardzo
dobrze nadaje się
za decyzję
zrobienie
narzędzie
dla dostawcy
wybór
decyzje.


ahp examples - collection

examples